Ønsker du å spille eller drille i korpset vårt?

Publisert av Frode Syversen den 28.12.15. Oppdatert 03.03.19.


Kom og besøk oss og få svar på alt du lurer på, tirsdager eller torsdager fra kl. 17:30 på Rekustad skole. (inngang østsiden
av bygget i betongkorridoren) Du kan også ringe oss, se under <kontakt> - <Styreoversikt>. Vi tar inn nye medlemmer hele året! 

Følg oss gjerne på Facebook


Vi har...
Drill - Aspirantkorps - hovedkorps - mange spennende instrumenter - individuell opplæring med egne instruktører. Vi har selvfølgelig også noteundervisning. Alt av materiell stiller korpset med;  instrumenter, noter, drill-staver etc.


Vil du spille...
...kan du starte fra og med 3. klasse -  du starter som aspirant og lærer 
deg å spille på et ønsket instrument, lære noter, deretter går du over til hovedkorpset 
når du har lært nok til å "rykke opp".  Tirsdager har primært alle individuell opplæring på instrument, 
torsdager spiller alle samlet i felles øvelse.


Vil du drille...
...kan du gjøre det fra og med 1. klasse. Alle som driller er med på konserter og er delaktig på det de spillende gjør. Drill er korpsets visuelle når vi spiller og utfyller korpset på en flott måte.

Dyrt?
For lån av instrument/drillstav, instruktørtimer, samspilling med dirigent, lån av uniform... har vi følgende priser: Første halvår er gratis for å prøve, deretter koster det 800 per semester om du skal spille, 600 for drill. Det gis søskenmoderasjon. 

Vi har: 
Kule konserter - musikkstevner - spilleoppdrag - seminarer - artige turer og ikke minst plass til alle!

Du har sikkert flere spørsmål enn det som er besvart over...stikk innom oss om du lurer på noe, eller ring en av oss i styret. Se under <Kontakt> <Styreoversikt>. Møt gjerne opp tirsdager eller torsdager  fra kl. 17:30 og utover, for en prat.  vi tar inn nye medlemmer hele året!

Flere ønsker både å drille og spille og det er helt ok. 1. klassinger kan føle at det  å starte å spille er litt tidlig, så fra 2/3. klasse passer det bedre. Vi har felles øvelser, aspiranter for seg og hovedkorps for seg, slik at de som spiller (og driller) er på noenlunde samme nivå. Men de to gruppene spiller også sammen. Vi har har egen dirigent som tar seg av dette. RSK har også egne instruktører som tar seg av individuell spilleundervisning, slik at vi perfeksjonerer de ulike musikantene på de ulike instrumentene.

Kanskje du har spilt hos oss før og ønsker å begynne igjen?

Ja, og en annen ting:
flere foreldre til våre medlemmer nevner "HA! jeg trodde det var mye dugnad i korps, men det er ikke på langt nær sammenlignet med andre aktiviteter" - så om  du er "allergisk" for arbeid - intet å frykte! :) Du som forelder trenger heller ikke vite frem/bak på en trompet, ei heller noter, vi har instruktører som fikser dette!

Du kan jo også sjekke denne bloggen, en stolt korpsmor:
http://trigerogtiger.blogg.no/1368432126_en_korpsmammas_bekjen.html