Tilbake til album-oversikt

Musikkseminar Sæby, Danmark, 2015

Bildene viser aspirantkorps, trommegruppe og mellomste gruppe øver + at alle har konsert, også den eldste gruppen, men der hadde ikke vi noen med i år. Den mellomste gruppen bestod av 123 spillende + dirigent! Aspirantkorpset talte ca 80 personer. Trommegruppen talte 55 personer. Med så mange spillende blir det garantert lyd og en fantastisk opplevelse å spille sammen med så mange! Vårt korps hadde med 9 personer dette året, 6 i mellomgruppa, 2 i aspirant og 1 i trommegruppa.