FREMDRIFTSPLAN HØST 2020

På grunn av Covid-19 situasjonen kan denne planen endres fortløpende.
Følg også med på vår facebook-side:

https://nb-no.facebook.com/rolvsoyskolekorps/

Covid-19, medfører også at vi har måttet utsatt felles 
aspirantopptak.
Ønsker man å spille eller drille i skolekorpset, så ta kontakt med en av
oss i styret.

20 august: Oppstart etter ferien (se eget skriv)
27 august: Aspirantopptak (ikke gjennomførbart pga covid-19)
13 september: Tusenfrydstevnet (avlyst pg.a covid-19)
13-15 november: Seminar (tid og sted kommer senere)
10 desember: Luciaspilling
11 desember: Julekonsert i kirken
24 desember: Tradisjonell spilling i kirken
28-31 desember: Fyrverkerisalg

Vi ber om forståelse for at det kan komme uforutsette, betalte spilleoppdrag vi 
påtar oss på kort varsel. Dette fremgår ikke i fremdriftsplan.

Øvingstider:
Vi har som vanlig instruktørtimer på tirsdager. Da er vi tilstede fra kl 17.00 til kl 20.00.
På torsdager har vi fellesøvelse. Da er vi tilstede fra kl 18.00 til kl 20.00.

Vi øver på Rekustad skole.

Med vennlig hilsen
Styret i Rolvsøy Skolekorps

Korpsets kontonummer for betalinger: 1145 20 39062

Oppdatert 09.11.2020 (Frode S)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------