Aktiviteter

FREMDRIFTSPLAN HØST 2019

20 august: Oppstart etter ferien

31 august og 1 september: Seminar (øving til KORPS) KUN HOVEDKORPS

8 september: Tusenfrydstevnet

11 september: Øvelse hovedkorps/aspirant- og juniorkorps, Rød skole

26 september: Øvelse hovedkorps/aspirant- og juniorkorps, Sagabakken skole

27 september: KORPS (gjelder ALLE, drill, aspiranter og hoved)

3 november: Konsert sammen med Haugemusikken

30. november: Pikegardens juleshow – Borge ungdomsskole

13 desember: Luciaspilling

24 desember: Tradisjonell spilling i kirken (KUN HOVEDKORPS)


Øvingstider:
Som vanlig er det instruktørtimer tirsdager og felles øvinger torsdager.

Vi ber om forståelse for at det kan komme uforutsette, betalte spilleoppdrag
vi påtar oss på kort varsel. Dette fremgår ikke i fremdriftsplan.
 


Med vennlig hilsen

Styret i Rolvsøy Skolekorps.


Korpsets kontonummer for betalinger: 1145 20 39062

 

 

Oppdatert 07.09.2019 (Frode S)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------