Husk at alt utlevert utstyr behandles pent - utstyret tilhører Rolvsøy Skolekorps,
og alt leveres tilbake når medlemskapet avsluttes.

Korpsets kontonummer for betalinger: 1145 20 39062