Den som har vakt...

...låser opp dørene ca. 15 minutter før øvelsene starter, tar godt i mot medlemmene og hjelper dem 

så de er klare til øving. Gjør klar klasserommet for felles-øvingene. Sett på kaffe til foreldre som venter,
husk at medlemmene har førsteprioritet (beklager foreldre... :) ) og besvar spørsmål. 

Når alle er sendt hjem, ryddes alt tilbake på plass, hele skolen låses - ALLE utgangsdører sjekkes.
Er noen medlemmer utenfor og ikke blitt hentet, vent sammen med dem til alle er hentet.