Litt historikk fra starten i 1963 og fram til "nå"...

Rolvsøy Skolekorps ble stiftet 16. september 1963, da under navnet Hauge skolekorps. Det var Leiv B. Kristiansen, skolebestyrer, og Arnold Hansen som la ned et betydelig stykke arbeid med å planlegge oppstarten av skolekorpset. Det ble nedsatt en komité som bestod av Arne Olsen, Berit Moum, Kari Omberg og Gunnar Larsen fra foreldrene samt Leiv B. Kristiansen fra skolen.
Alle må ha jobbet veldig bra, for allerede på stiftelsesdagen ble det delt ut 41 instrumenter til nye musikanter. Allerede en måned senere ble damegruppa stiftet. En gruppe som vi for øvrig den dag i dag er så heldige å ha. De legger ned et stort arbeid i kampen om å skaffe penger blant annet.
Den første dirigenten var Åge Hermansen. Han var fast dirigent gjennom korpsets første 20 år. Han la ned et skikkelig bra arbeide sammen med andre som var med i styre og stell samt opplæring. For da korpset feiret sitt 10 års jubileum, var det faktisk det største i Østfold. Det var 140 medlemmer hvorav 95 spilte i hovedkorpset.

Turer og andre arrangementer har det vært en del av opp gjennom årene. Her er noen av de første Hauge Skolekorps var med på:

1964 Korpsets første tur, Skjærhalden på Hvaler
1966 Tur til Gjøvik hvor Gjøvik Guttemusikkorps ble besøkt
1967 Skolekorpset arrangere sitt første distriktsstevne på Rolvsøy idrettsplass
1968 Deltagelse på landsstevne i Bergen

I 1969 ble det åpnet for at elever ved Rekustad og Nylende også kunne bli med i korpset. Som en naturlig utvikling ble det i 1998 bestemt at korpset skulle endre navn til Rolvsøy Skolekorps. Navneendringen skjedde samtidig med milleniumskiftet: 01.01.2000! 
I 1998 fikk korpset også nye øvingslokaler på Rekustad nye skole.

30 års jubileumet ble feiret med en sommertur til Holland. Det ble også arrangert et jubileumsstevne som foregikk inne i Østfoldhallen. Det var lagt opp til marsjkonkurranse hvor korpset like gjerne gikk av med seieren, i skarp konkurranse med 1600 andre musikanter.

45 års jubileet arrangerte vi en stor konsert på Blå Grotte sammen med Hauge Musikkorps, Rolvsøy mannskor og linedance gruppa. Konserten var en blanding av korpsinstrumenter og gitarer, keyboard. Dette var en flott konsert med mange innslag der de aller yngste var med og drillet og mange tidligere medlemmer i korpset deltok. Selve konserten ble kalt RO-SA-KU som er en forkortelse for Rolvsøy Sang og Kultur.

Noen andre turer og arrangementer som korpset har deltatt på:

1995 Deltagelse på kanalfestivalen i Telemark
1996 Musikktur til Kragerø
1997 Musikktur til Trondheim
1998 Jubileumstur til Danmark
1999 Norgesmesterskap i Hamar
2000 Norgesmesterskap i Bergen
2001 Sommertur til Jespershus, Danmark
2002 Landsdelstevne på Gjøvik
2003 Jubileumstur til Tyskland    
2004 Sommertur til Gøteborg
2005 Sommertur til Kristiansand
2006 Sommermusikkstevne på Lillehammer
2007 Sommertur til Kongsvinger
2008 Sommertur til Danmark   
2009 Sommertur til Kragerø 
2010 Sommertur til Skara Sommarland i Sverige    
2011 Sommertur til Skien - aspirantkorpsfestival,, Gulseth Skolekorps 
2012 Sommertur til Solviken
2013 Jubileumstur til Ebeltoft, Danmark
2014 Sommertur til Daftø, Sverige
2015 Sommertur til Bø, Soammatlandfestivalen - spilling med Brazz-Brothers.
2016 Sommertur til Kragerøfestivalen
2017 Ikke sommertur, for få påmeldte.

Det har gått litt opp og ned med antallet medlemmer i Rolvsøy Skolekorps. Dette som i andre korps. For å prøve ut noe nytt for oss, startet vi i 2001 opp med Lek & Musikk, et tilbud til barn fra 1. klasse. Håpet her var å vekke en tidlig musikkinteresse, og dermed få en medlemstilgang til korpset.

Spesielt i perioden etter 25 års jubileet var trenden i skolekorpsene at antallet medlemmer gikk ned. Dette fikk også vi merke. Korpset gjorde et godt opptak i 1993 og fikk hele 30 nye medlemmer.
I dag ser vi en trend som viser at medlemstallene øker litt igjen. Vi er i dag 55 medlemmer med smått og stort.

Korpset har to æresmedlemmer, Marit Andreassen og Åge Hermansen.

Marit har jobbet hovedsakelig med inntektsbringende arbeid for korpset. Hun har vært aktiv med i både finansgruppe og damegruppe.
Åge har foruten å være korpsets faste dirigent gjennom 20 år også hatt opplæring av nye musikanter i nesten 20 år til.

Formenn gjennom 57 år:

1963 - 1965
1964   
1965 - 1968 
1968 - 1969 
1969 - 1970 
1970 - 1973 
1973 - 1975 
1975 - 1977 
1977 - 1979 
1979 - 1980 
1980 - 1984 
1984 - 1987 
1987 - 1988 
1988 - 1989 
1989 - 1990 
1990 - 1991 
1991 - 1992 
1992 - 1993 
1993 - 1994 
1994 - 1997 
1997 - 2000 
2000 - 2004
2004 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2011
2011 -  2012
2012 - 2014
2015 - 2017
2017 - 2021
2021 - 

Arne Olsen
Ragnar Andersen
Jørgen Moum
Oddvar Mass Andersen
Øivin Omberg
Finn W Johnsen
Jan Thorsteinsen
Helge Hansen
Berit Scholz Iversen
Wenche Grundvik
Johan Westgård
Tor Hansen
Gunhild Hansen
Jan Erik Hansen
Kristin Waage
Helge Mass Andersen
Reidar Olsen
Helge Mass Andersen
Reidar Olsen
Vidar Saxegård
Øystein Sahlin
Terje Pettersen
Bjørn Säfenbom
Harald Wergel/Eva-Britt S. S
Fred Kristoffersen
Kristine Larsen
Jan Erling Sjøgreen
 
Frode Syversen 
Linn Rønning
Runar KristiansenDirigenter gjennom 55 år:

1963 - 1983 
1983 - 1988 
1988 
1989 
1989 - 1991 
1991 - 2001 
2001 - 2008
2008 - 2009
2009 -  2012
nov 2012 - 2013
2012 - 2019
2019 - 2020
2020 -
2020 - 

Åge Hermansen
Torleif Bergby
Bjørn Strand
Espen Magnussen
Peter Galambos
Arne Pettersen
Fredrik Andreassen 
Tore Steinar  Pettersen
Jørgen Johannessen
Jørgen Johannessen (vikar)
Chritstine Næss Østbråthen
Tore Steinar  Pettersen
Tore Høiland Aarestad (Hovedkorps)
Heidi Skau Hansen (Junior)


Korpset har vært med på to Norgesmesterskap for skolekorps. Begge ganger stilte vi 3. divisjon og gjorde godt i fra oss.
Korpset arrangerte, i samarbeid med Nøkleby Skolekorps, distriktsstevne på Haugeåsen Ungdomsskole i 2000. Et prikkfritt
stevne med mange korps.

I 2000 vant Rolvsøy Skolekorps Rolvsøyprisen!
 
Juryens begrunnelse var:
En veldrevet forening som gjennom mange år i sitt arbeid med barn og unge har satt preg på kulturlivet i området rundt Rolvsøy. De har deltatt praktisk talt alle 17. – og 1. mai arrangementer, faste oppdrag på Rolvsøyaften, og på julaften i kirken siden de ble startet i 1963.

I 2001 takket vår dirigent gjennom de siste 10 år for seg. En stor takk til Arne Pettersen for den jobben han gjorde med musikantene. Å finne en ny dirigent er ikke den enkleste oppgave. Vi var nok heldige som fikk tak i Fredrik Andreassen.
Han var vikar for Arne noen ganger og vi følte at det måtte være rett person. Stor var gleden da han takket ja.
Samme år var vi innbudt til jubileumsstevne på Hafslundsøy. Stor var jubelen da vi vant marsjkonkurransen!

Jubileumsåret 2003 har vært aktivt både for medlemmer og ledere. Utenom det vanlige seminaret for de eldste i Sæby, Danmark, har vi rukket en fjelltur med ski på beina for de største og en kinotur for de minste, selvfølgelig med et besøk på Mc Donald etterpå.
Turen i sommer gikk til Soltau i Tyskland. Åtte dagers knalltur med en fin blanding av spilleoppdrag og moro.
I september arrangerte vi et eget jubileumsstevne med 9 deltagerkorps. Et tettpakket og fint stevne uten de lange pausene.

Til sist: Lykke til videre Rolvsøy Skolekorps!!